OM OSS

Vi bygger broar mellan skola och arbetsliv

Vår största drivkraft är att Skånes alla ungdomar ska känna framtidstro och framtidshopp. Tillsammans med organisationer, företag och aktörer från det lokala näringslivet får elever möjlighet att möta inspiratörer och förebilder som delar med sig av sina erfarenheter och som berättar om den personliga resan ut i vuxenvärlden och arbetslivet.

Förutom att vi rustar och stöttar ungdomar för framtiden, skapar vi unika möjligheter för regionens näringsliv att möta morgondagens arbetskraft. Tillsammans bidrar vi med inspiration och nya insikter om vad eleverna kan utbilda sig till samt vilka utvecklings- och jobbmöjligheter det finns här i Skåne.  Skola

Skolor som samarbetar med oss kan boka framtidsdagar och inspirationsföreläsningar till sina elever, som genom vårt nätverk får möjligheten att träffa yrkesverksamma personer från arbetslivet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

Vi erbjuder Framtidsdagar som har fokus på yrke och arbetsliv samt hälsa.  


Inspiratörer

Våra inspiratörer är viktiga och värdefulla förebilder till elever i skolan. Det är våra inspiratörer som genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper bidrar till att ungdomar hittar sin väg till fortsatt utbildning och till sitt framtida jobb. Alla våra inspiratörer ställer upp ideellt och representerar en mängd olika yrkesgrupper och branscher.


Arbetsliv

Vi samarbetar med kommuner, organisationer och företag som vill engagera sig för regionens unga. Våra samarbetspartners bidrar med finansiellt stöd men också med värdefulla resurser. Genom sitt engagemang får de unika möjligheter att möta morgondagens kollegor, chefer och entreprenörer. 

Kontakta oss

Styrelse

birgit hansson

Ordförande

birgit.hansson@refictus.se
0708-49 79 51

Bengt kristoffersson

Ledamot

bengt@mindment.se
0708-77 22 34

 
anders g nilsson

Ledamot

an@ideoninnovation.se
0701-40 53 08

Jan Kristensson

Ledamot

jan.kristensson@icloud.se
0705-31 95 90

 
Jan-åke troedsson

Suppleant

storahult7@hotmail.com
0705-27 32 33

nicola rabi

Ledamot

nicolarabi@msn.com
0737-14 45 23

kalle rosensköld

Ledamot

kalle@attramera.se
0725-31 31 71

vesna rosell

Suppleant

vesna.rosell@gmail.com
0707-23 44 68

 
Marita Boström

Suppleant

marita@dusolid.se 
0762-13 99 42

christina åkerberg

Adjungerad som verksamhetschef

christina@ungasmojligheter.se
0706-72 72 49

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev