Det här är Ungas Möjligheter

Ungas Möjligheter är en ideell, politiskt obunden organisation som fungerar som en länk mellan skola och arbetsliv. Tillsammans med kommuner, företag och aktörer från det lokala näringslivet bidrar vi med inspiration, insikter och ingångar för elever att hitta sin väg ut i arbetslivet. Genom den plattform vi byggt upp träffar våra inspiratörer och företag närmre 40 000 elever årligen.  

Vi bygger broar mellan skola och arbetsliv

Ungas Möjligheter är en ideell, politiskt obunden organisation som bygger broar mellan skola och arbetsliv.

Vår största drivkraft är att Skånes alla ungdomar ska känna framtidstro och framtidshopp. Tillsammans med organisationer, företag och aktörer från det lokala näringslivet får elever möjlighet att möta inspiratörer och förebilder som delar med sig av sina erfarenheter och som berättar om den personliga resan ut i vuxenvärlden och arbetslivet.

Förutom att vi rustar och stöttar ungdomar för framtiden, skapar vi unika möjligheter för regionens näringsliv att möta morgondagens arbetskraft. Tillsammans bidrar vi med inspiration och nya insikter om vad eleverna kan utbilda sig till samt vilka utvecklings- och jobbmöjligheter det finns här i Skåne.  


Hälsa i skolan

Förutom att förbereda ungdomar inför arbetslivet, vill Ungas Möjligheter även vara med och bidra till en bättre psykisk hälsa för unga. Psykisk ohälsa och stress är något som ökar bland ungdomar och tillsammans med professionella talare och inspiratörer från det lokala arbetslivet kan vi idag erbjuda Framtidsdagar som har fokus på just hälsa och välmående. Vi ser alltid till att även våra Framtidsdagar med yrkes- och arbetslivsfokus innehåller en del av vårt hälsoprogram.

Hur vi jobbar

Skolan

Skolor som samarbetar med oss kan boka framtidsdagar och inspirationsföreläsningar till sina elever, som genom vårt nätverk får möjligheten att träffa yrkesverksamma personer från arbetslivet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

Vi erbjuder Framtidsdagar som har fokus på yrke och arbetsliv samt hälsa.  


Inspiratörer

Våra inspiratörer är viktiga och värdefulla förebilder till elever i skolan. Det är våra inspiratörer som genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper bidrar till att ungdomar hittar sin väg till fortsatt utbildning och till sitt framtida jobb. Alla våra inspiratörer ställer upp ideellt och representerar en mängd olika yrkesgrupper och branscher.


Arbetsliv

Vi samarbetar med kommuner, organisationer och företag som vill engagera sig för regionens unga. Våra samarbetspartners bidrar med finansiellt stöd men också med värdefulla resurser. Genom sitt engagemang får de unika möjligheter att möta morgondagens kollegor, chefer och entreprenörer. 

Varför samverkan? 

Både skolor, elever och arbetslivet har något att vinna på att samverka. Branscher, företag och offentlig sektor har genom ett samarbete med oss möjligheten att berätta och tydliggöra vilka kompetenser som efterfrågas - både nu och i framtiden. 
Med en närmre relation och en kontinuerlig kontakt med arbetslivet kan skolan skapa ett innehåll i elevernas studier som matchar behoven på dagens arbetsmarknad. När vi tillsammans hjälps åt bidrar vi till att elever kan göra välgrundade studie- och yrkesval.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev