OM OSS

Vi bygger broar mellan skola och arbetsliv

Ungas Möjligheter är en ideell, politiskt obunden organisation som bygger broar mellan skola och arbetsliv.

Vår största drivkraft är att Skånes alla ungdomar ska känna framtidstro och framtidshopp. Tillsammans med organisationer, företag och aktörer från det lokala näringslivet får elever möjlighet att möta inspiratörer och förebilder som delar med sig av sina erfarenheter och som berättar om den personliga resan ut i vuxenvärlden och arbetslivet.

Förutom att vi rustar och stöttar ungdomar för framtiden, skapar vi unika möjligheter för regionens näringsliv att möta morgondagens arbetskraft. Tillsammans bidrar vi med inspiration och nya insikter om vad eleverna kan utbilda sig till samt vilka utvecklings- och jobbmöjligheter det finns här i Skåne.  


Hälsa i skolan

Förutom att förbereda ungdomar inför arbetslivet, vill Ungas Möjligheter även vara med och bidra till en bättre psykisk hälsa för unga. Psykisk ohälsa och stress är något som ökar bland ungdomar och tillsammans med professionella talare och inspiratörer från det lokala arbetslivet kan vi idag erbjuda Framtidsdagar som har fokus på just hälsa och välmående. Vi ser alltid till att våra klassiska Framtidsdagar med yrkes- och arbetslivsfokus innehåller en del av vårt hälsoprogram.

Hur vi jobbar

Skolan

Skolor som samarbetar med oss kan boka framtidsdagar och inspirationsföreläsningar till sina elever, som genom vårt nätverk får möjligheten att träffa yrkesverksamma personer från arbetslivet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

Vi erbjuder Framtidsdagar som har fokus på yrke och arbetsliv samt hälsa.  


Inspiratörer

Våra inspiratörer är viktiga och värdefulla förebilder till elever i skolan. Det är våra inspiratörer som genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper bidrar till att ungdomar hittar sin väg till fortsatt utbildning och till sitt framtida jobb. Alla våra inspiratörer ställer upp ideellt och representerar en mängd olika yrkesgrupper och branscher.


Arbetsliv

Vi samarbetar med kommuner, organisationer och företag som vill engagera sig för regionens unga. Våra samarbetspartners bidrar med finansiellt stöd men också med värdefulla resurser. Genom sitt engagemang får de unika möjligheter att möta morgondagens kollegor, chefer och entreprenörer. 

Styrelse

Anita schmidt

Ordförande

info@anitaschmidt.se 
0707-41 38 03

finn Toompuu

Styrelsemedlem

finn.toompuu@gmail.com
0735 - 22 22 90

 
Johan borglin

Styrelsemedlem

johan@castrumlinum.se 
0768-88 14 00

marita boström

Styrelsemedlem

marita@dusolid.se
0762-13 99 42

kalle rosensköld

Styrelsemedlem

kalle@attramera.se
0725-31 31 71

vesna rosell

Styrelsemedlem

vesna.rosell@gmail.com
0765-38 49 27

 
saraclaes schmidt

Adjungerad, marknad- och tillväxtfrågor

info@saraclaes.se 
0707-41 40 95

christina åkerberg

Adjungerad som verksamhetschef

christina@ungasmojligheter.se
0706-72 72 49

Prenumerera på vårt nyhetsbrev