Ungas Möjligheter

har genomfört 1194 inspirationsföreläsningar 
för 23 825 elever 
tillsammans med
908 inspiratörer från Skånes näringsliv! 

Ungas Möjligheter är en ideell, politiskt obunden organisation som fungerar som en länk mellan skola och arbetsliv. 

Tillsammans med kommuner, företag och aktörer från det lokala näringslivet erbjuder vi Skånes gymnasieelever och elever i årskurs åtta, Framtidsdagar och föreläsningar som bidrar med inspiration, insikter och ingångar för att de ska hitta sin väg ut i arbetslivet. Med våra aktiviteter och insatser jobbar vi även för att bidra till en bättre psykisk hälsa bland unga.  

"Jag tycker inspiratören var jättebra.

Jag vill jobba med det här i framtiden och det här

har gett mig inspiration för hur jag ska ta mig dit"

- Gymnasieelev åk 2

Kontakta oss
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev