Ungas Möjligheter

 1 386 genomförda inspirationsföreläsningar.
26 265 elever har lyssnat på våra inspiratörer.  
1 700 möten mellan elever och inspiratörer,
från olika yrken och branscher ur 
Skånes näringsliv. 

Under 2024 har vi genomfört
30 pass med 26 inspiratörer för 960 elever.
I elevernas utvärderingar snittar vi 5.2 av 6.0 möjliga i omdöme.
Vi bygger broar mellan skola och arbetsliv

Ungas Möjligheter är en ideell, politiskt obunden organisation som fungerar som en länk mellan skola och arbetsliv. 

Tillsammans med kommuner, företag och aktörer från det lokala näringslivet erbjuder vi Skånes gymnasieelever och elever i årskurs åtta, Framtidsdagar och föreläsningar som bidrar med inspiration, insikter och ingångar för att de ska hitta sin väg ut i arbetslivet. Med våra aktiviteter och insatser jobbar vi även för att bidra till en bättre psykisk hälsa bland unga.  

"Jag tycker inspiratören var jättebra.

Jag vill jobba med det här i framtiden och det här

har gett mig inspiration för hur jag ska ta mig dit"

- Gymnasieelev åk 2

Kontakta oss
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev