Ungas Möjligheter

Bygger broar mellan skola och arbetsliv 

"Jag tycker inspiratören var jättebra.

Jag vill jobba med det här i framtiden och det här

har gett mig inspiration för hur jag ska ta mig dit"

- Gymnasieelev åk 2

Ungas Möjligheter är en ideell, politiskt obunden organisation som fungerar som en länk mellan skola och arbetsliv. Tillsammans med kommuner, företag och aktörer från det lokala näringslivet bidrar vi med inspiration, insikter och ingångar för elever att hitta sin väg ut i arbetslivet. Genom den plattform vi byggt upp träffar våra inspiratörer och företag närmre 40 000 elever årligen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev