Partnerskap

När vi tar ett gemensamt ansvar skapar vi ett enormt värde, både för elever, arbetsliv och samhälle. Som partner till Ungas Möjligheter är du med och bidrar till:
 • Att fler unga ser sina möjligheter och kan hitta sin väg in i framtiden
 • Att ohälsotalen bland de unga sjunker då fler ser sina möjligheter och känner framtidstro och framtidshopp
 • Att unga får chansen att göra kloka och välgrundade val kring sin egen framtid
 • Att ungdomar upplever, samt får veta att de är viktiga och betydelsefulla
 • Nya synergier, diskussioner och påverkan i projekt tillsammans med kommuner, aktörer och andra företag i regionen
 • Broar och relationer mellan kommun, skola och arbetsliv
 • Att unga ser möjligheter med att stanna kvar i sin hemkommun efter studietiden
 • En framtid med färre bristyrken, arbets- och kompetensbrist
 • Ett lokalt CSR-arbete

30 000 SEK

 • Nyhetsbrev med senaste nytt
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Logga på hemsida
 • Utrymme i nyhetsbrev
 • Utrymme i sociala medier
 • Delta med inspirationspass på Framtidsdagar 
 • Samverkan med skolor runt om i Skåne 

50 000 SEK

 • Nyhetsbrev med senaste nytt
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Logga på hemsida
 • Utrymme i nyhetsbrev
 • Utrymme i sociala medier
 • Delta med inspirationspass på Framtidsdagar
 • Samverkan med skolor runt om i Skåne
 • Utrymme med företagspresentation på hemsidan

70 000 SEK

 • Nyhetsbrev med senaste nytt
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Logga på hemsidan
 • Utrymme i nyhetsbrev
 • Utrymme i sociala medier
 • Delta med inspirationspass på Framtidsdagar
 • Samverkan med skolor runt om i Skåne
 • Utrymme med företagspresentation på hemsida
 • Möjlighet att boka en inspirerande och kompetenshöjande föreläsning med någon från vårt professionella talarnätverk
Boka ett möte med oss

Prenumerera på våra nyhetsbrev