Framtidsdagar

Att boka en framtidsdag är ett populärt och effektivt sätt för skolor att samla motivation,

kunskap och yrkesinformation under en och samma dag.


Hur kan en Framtidsdag se ut?

Till en Framtidsdag samlar vi olika inspiratörer från arbetslivet under en och samma dag. Yrken, områden och branscher som representeras under dagen tar vi fram i samråd med skolan och dess önskemål för att matcha elevernas behov och studieinriktning på bästa sätt.

Vi på Ungas Möjligheter hjälper er att ta fram en hel- eller halvdag med inspiration och kunskapshöjande innehåll som matchar elevernas behov och studieinriktning. Har ni inget specifikt önskemål eller känner er osäkra på vilka yrken och branscher som kan passa eleverna hjälper vi er med det.

För att främja en god elevhälsa har alla Framtidsdagar alltid, oavsett elevernas inriktning, ett inslag av hälsa för att lyfta ämnen som stress, psykisk ohälsa och negativa tankar.  

Att boka en Framtidsdag är ett populärt och effektivt sätt för skolor att samla motivation, kunskap och yrkesinformation under en och samma dag. 


Vi på Ungas Möjligheter hjälper er att ta fram en hel- eller halvdag med inspiration och kunskapshöjande innehåll som matchar elevernas behov och studieinriktning. Har ni inget specifikt önskemål eller känner er osäkra på vilka yrken och branscher som kan passa eleverna hjälper vi er med det.  Framtidsdag med fokus på hälsa 

Då stress och psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället idag och att det är något som ökat bland ungdomar, vill vi göra vad vi kan för att motverka detta. Sedan början av 2020 har skolor haft möjligheten att boka Framtidsdagar som endast fokuserar på hälsa.  


Under en Hälso-dag får eleverna ta del av tips och råd från föreläsare som jobbar inom olika områden inom hälsa. Eleverna får även möta personer som berättar om sina egna livsresor som eleverna många gånger kan känna igen sig i samt inspireras av.  

Med våra Hälso-dagar vill vi att elever ska känna framtidstro och framtidshopp. Att det finns olika vägar att gå i livet och att alla är viktiga.  


Digital Framtidsdag

Nu har vi även möjlighet att erbjuda Digitala Framtidsdagar. Dessa dagar är främst framtagna för att passa elever i årskurs åtta. Detta är ett enkelt och smidigt alternativ för att samla inspiration till eleverna för att introducera dem till arbetslivet.    

Med den här dagen får eleverna ett brett innehåll där de får bekanta sig med hur det är att bland annat jobba som socionom, polis, tandläkare, entreprenör och ekonom. De får även nya insikter kring branscher som reklam, kommunikation och hälsa. Eleverna får även lära sig att jobba målstyrt samt vikten av det personliga varumärket och mycket annat.  


Detta är vårt första steg med Digitala Framtidsdagar och det är något vi kommer fortsätta utveckla för att även kunna erbjuda till gymnasieelever.  Prenumerera på vårt nyhetsbrev