Inspiration
i skolan 

Skolor i Region Skåne som valt att samverka med Ungas Möjligheter kan boka Framtidsdagar och inspirationsföreläsaningar till sina elever.Eleverna får genom oss möjlighet att träffa yrkesverksamma personer från arbetslivet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Varför samverkan? 

Tillsammans med oss kan skolor skapa ett innehåll som matchar behoven på dagens arbetsmarknad och träna elevernas entreprenöriella kompetenser och förbereda dem för kommande arbetsliv.

Genom att eleverna får träffa yrkesverksamma personer från arbetslivet, får en ökad kunskap om arbetsmarknadens behov och tillgängliga utbildningar. Att få en större insikt i hur deras utbildning matchar dagens arbetsmarknad ger eleven en ökad motivation och känsla av meningsfullhet.  

Det finns en mängd olika organisationer och företag runt om i Skåne som vill komma ut och möta era elever för att dela med sig av sina yrkeserfarenheter och berätta om vad deras bransch efterfrågar och behöver i framtiden.

Både skola, elever och arbetsliv har något att vinna på genom att samverka med Ungas Möjligheter!


Det här erbjuder vi 


Framtidsdagar 

Vi erbjuder skolor Framtidsdagar med fokus på yrke- och arbetsliv, samt ett fokus på hälsa och välmående. Framtidsdagarna tar vi fram i samråd med skolan utifrån elevernas önskemål men vi har alltid ett innehåll som avser att motivera och inspirera alla elever, oavsett om de vet vad de vill jobba med i framtiden eller inte. 

Under en Framtidsdag (hel- eller halvdag) får eleverna besök av en blandning av inspiratörer som representerar olika yrken, branscher och områden, vilket gör att det är ett utmärkt alternativ för skolor som att många va deras elever och klasser ska delta på hälso- och yrkeskopplade aktiviteter under en och samma dag.

Vi vänder oss i största utsträckning till gymnasieelever, med flest insatser i årskurs ett och två.

Enskilda inspirationsföreläsningar

Skolor som har avtal med oss har även möjlighet att boka enskilda inspirationsföreläsningar. Ett enskilt inspirationspass är uppskattat bland elever som är nyfikna och vill veta mer om ett specifikt yrke och som har ett behov av djupare dialog med inspiratören. 

Digital framtidsdag för högstadieelever i årskurs åtta 

För högstadieelever i årskurs åtta har vi tagit fram en digital Framtidsdag där eleverna introduceras för arbetslivet på ett inspirerande och motiverande sätt. Eleverna får bekanta sig med hur det är att bland annat jobba som socionom, polis, tandläkare, entreprenör och ekonom. De får även nya insikter kring branscher som reklam, kommunikation och hälsa. Eleverna får även lära sig att jobba målstyrt samt vikten av det personliga varumärket och mycket annat . 

Skolor som kan boka

Alla kommunala gymnasieskolor som tillhör kommunerna Malmö, Lund, Ängelholm, Vellinge, Trelleborg, Landskrona och Helsingborg har möjlighet att boka inspiratörer och framtidsdagar.
Har ni inget samarbete men vill också boka framtidsdagar och inspiratörer till era elever? Kontakta oss så hjälper vi er vidare. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev