INSPIRATÖRER

 

Att föreläsa och inspirera genom Ungas Möjligheter


Som inspiratör för Ungas Möjligheter blir du en viktig förebild för högstadie- och gymnasieelever runt om i Skåne. Genom att just du delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper bidrar du till att fler ungdomar hittar sin väg till utbildning och jobb. Du blir också en viktig del i vårt arbete att motverka stress och psykisk ohälsa bland unga. 

Hur fungerar det? 

Att registrera sig som inspiratör hos oss är inget bindande och du bestämmer själv hur länge du vill vara med i vårt nätverk. Våra inspiratörer ställer upp helt ideellt och i mån av tid.

Vi matchar och skickar förfrågningar till våra inspiratörer utifrån skolornas önskemål om yrken och områden. Du som inspiratör tackar ja i mån av tid och det är helt frivilligt hur många pass du vill medverka på under din tid som inspiratör hos oss.

Hur ser upplägget ut?

Framtidsdagar

På våra Framtidsdagar är det fler inspiratörer som är på plats ute på skolan. Eleverna delas in klassvis eller i mindre grupper och får lyssna till olika inspiratörer under en och samma dag. Våra Framtidsdagar brukar vara en halvdag där varje inspiratör håller sin presentation på 30-45 min för ca 2-3 elevgrupper.  

Enskilda inspirationspass

Skolor har även möjlighet att boka enskilda inspirationspass där du som inspiratör får möta en klass på ca 30 elever som är nyfikna på ett specifikt område eller yrke.

 

Tips till dig som ska hålla en inspirationsföreläsning

Våra inspiratörer får själva bestämma hur de vill lägga upp sin inspirationsföreläsning och presentation. Det viktiga är att du tycker det är roligt och inspirerande att möta ungdomar och att du tycker det är givande att dela med dig av dina erfarenheter. Nedan har vi samlat det som elever lyft som positivt från tidigare genomförda inspirationsföreläsningar. 

Presentationens upplägg

Från våra utvärderingar ser vi att eleverna uppskattar när det finns någon forma av variation i presentationen. Det kan handla om att du lyfter något specifikt genom att använda dig av tavlan, att du använder bilder eller korta filmer, eller kanske förbereder med några frågeställningar som eleverna kan diskutera med varandra. 

Presentationens innehåll

Eleverna uppskattar en blandning av fakta och personliga erfarenheter. Använd dig gärna av punkterna nedan som hjälp för att planera presentationens innehåll:

 • Vem du är
 • Vad du jobbar med / yrkestitel 
 • Arbetsgivare / företag 
 • Hur en arbetsdag kan se ut
 • Det roligaste med ditt jobb
 • Vad krävs för att få en yrkesroll som din? 
 • Vilka egenskaper är bra att ha i din roll / bransch? 
 •  Din yrkesresa till det jobb du har idag
 • Studiebakgrund / hur upplevde du studietiden? 
 • Vad hade du för drömmar som ung? 
 • Vilka motgångar har du mött och hur har du hanterat dessa? Vad har det gett dig? 
 • Personliga framgångstips 
 • Tips och råd du vill skicka med eleverna 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev