Nytt koncept med två Digitala Framtidsdagar för åk 8

Under vårterminen 2021 har vi gjort en Digital Framtidsdag för elever i åk 8. Vi har genomfört dagen på 40 skolor runt om i Skåne och drygt 3400 elever tagit del av den.

Utvärderingarna som samlats in visar att vi lyckats hitta ett koncept som tilltalar alla, om än på olika sätt. Dagen upplevdes lite för lång, men samtidigt önskas fler möten med representanter från olika yrkesgrupper.

Dagen har utvärderats av elever, lärare och skolornas studie- och yrkesvägledare.

 

Dagen har varit ett uppskattat och välkomnande inslag

Vi kan konstatera att den Digitala Framtidsdagen var ett välkommet inslag i skolornas nationella uppdrag kring att förbereda eleverna för yrkes- och arbetsliv. Särskilt när pandemin gjort det svårt för elever att hitta ett företag där de kan utföra sin prao.

Utifrån den feedback och återkoppling som kommit in har vi påbörjat en planering av nästa läsårs Digitala Framtidsdagar för skolår 8.

Dessa dagar kan bokas in för genomförande från oktober 2021.

Nytt koncept

Den Digitala Framtidagen har vi valt att dela upp i två halvdagar, där en dag kommer ha fokus på förberedande för arbetslivet och den andra kommer ha ett innehåll som fokuserar på olika yrkesgrupper och branschområden. Alla inspirationspass kommer även att kortas ner så det blir ett högre tempo som efterfrågats.

Båda dagarna kommer ha ett aktivitetsbaserat inslag/övning som kopplas till dagarnas innehåll som ger elever och lärare möjlighet att bygga vidare undervisningen på.  Introduktion till Arbetslivet 

Halvdag med förberedande information med syftet att inspirera eleverna inför abetslivet och motivera till egenansvar. Eleverna kommer få ta del av information kring områden som:

 • Personligt varumärke
 • CV-tips
 • Jämställdhet och attityder i arbetslivet
 • Vad innebär det att bli myndig?
 • Inspiration och motivation
 • Hälsa

Bransch- och yrkesdag

Halvdag med inspiratörer från arbetslivet som representerar olika yrkesgrupper och branscher. Eleverna kommer under den här halvdagen få ta del av yrken från områden som:

 • Miljö, klimat och hållbarhet
 • IT och teknik
 • Bygg och anläggning
 • Polisen och Försvarsmakten
 • Vård och omsorg
 • Sälj, Marknadsföring och Handel
 • Ekonomi
 • Entreprenörskap /starta och driva företag

Välkommen att kontakta oss för mer information! 

kontakt@ungasmojligheter.se