Kallelse till årsmöte för Ungas Möjligheter

Dag: 8 april
Tid: 17:00 - 18:00, vi startar 15 minuter innan för dem som vill testa tekniken. 
Plats: Digitalt årsmöte
Anmälan: Anmälan sker senast 6 april till christina@ungasmojligheter.se
som kommer bjuda in till mötet. 

Varmt välkomna!