God jul och gott nytt år!

Stort och varmt tack för allt ni bidragit med under året

Tack vare att vi alla hjälpts åt att hitta säkra sätt att mötas och genomföra våra aktiviteter har vi under 2020 tillsammans lyckats inspirera 3102 elever. 

Trots en pandemi har 209 inspirationspass genomförts och vi har 83 inspiratörer som mött eleverna under året och som berättat och inspirerat om sitt yrke. 
Alla elever som tagit del av våra Framtidsdagar har även fått med sig råd och tips kring att hantera stress, jobbiga tankar och psykisk ohälsa. 

Helt otroligt! 


Tacksamhet 

Vi på Ungas Möjligheter är så tacksamma för ert engagemang som gjort att vi lyckats genomföra detta för ungdomar i Skåne. 

Utan engagemang från skolan, från våra inspiratörer, samarbetspartners och kommuner skulle inte detta vara möjligt. 

Så ett stort och varmt tack för allt ni bidragit med under året. Vi fortsätter ställa om och vi ser ljust på framtiden

Tillsammans med våra skolor har vi trots en annorlunda tid lyckats genomföra många Framtidsdagar och inspirationspass under 2020 ute på skolorna. 

Det svänger fort och ingen vet hur den närmsta tiden kommer se ut och även om vi på Ungas Möjligheter hoppas kunna besöka skolor och genomföra Framtidsdagar precis som förr, är vi helt övertygade om att vi tillsammans med er kommer hitta de bästa lösningarna för både  skola, elever och inspiratörer. 


Starta förhoppningar på det nya året

Vi har redan nu ett 20-tal inbokade Framtidsdagar inför 2021, vilket stärker vår tro på att det kommer bli ett bra år. Vi räknar med att redan under vårterminen kommer nå ut till ca 1600 elever runt om i regionen. 


Nu är det tid för återhämtning och vila 

Vi har alla kämpat och gjort vårt yttersta för att möta de utmaningar som året har medfört. Nu hoppas vi att ni alla får en riktigt fin och vilsam jul så vi kan möta det nya året med full energi. 

God jul och gott nytt år!