Framtidsdagar för åk 8

Vår Framtidsdag för årskurs åtta är en dag som genomsyras av möjligheter och framtidshopp, där eleverna kommer få möta inspiratörer från fem utvalda yrkesområden. 

Dagen är ett utmärkt komplement till elevernas PRAO-vecka och för skolor med färre elever än 200 i åk åtta, kan ni slå ihop dagen tillsammans med en annan skola från er kommun. 

Innehåll och upplägg

Framtidsdagen består av 5 pass där samtliga elever får lyssna till inspiratörer från fem utvalda områden: 
  • Din ekonomi 
  • Entreprenörskap 
  • Blåljuspersonal
  • Yrken som kräver högskoleutbildning 
  • Praktiska yrken 

Bokning och frågor 

För att vi ska kunna planera och arrangera dagen på bästa sätt, krävs det att ni har god framförhållning med era bokningar. 
Alla inspiratörer ställer upp ideellt och genomför detta under sin arbetstid. 

Kontakta verksamhetschef Christina Åkerberg, 0706-72 72 49
christina@ungasmojligheter.se

Läs mer om Framtidsdagen här