Vi söker inspiratörer till St. Petri Skola i Malmö den 11 oktober

Den 11 oktober har vi en Framtidsdag för 123 elever som läser naturprogrammet på St. Petri Skola i Malmö, där eleverna har önskat yrkesroller som vi idag saknar i vårt nätverk. 

Har du någon i ditt nätverk som du tror skulle passa för uppgiften? 

Yrkesroller som efterfrågats till Framtidsdagen är: 

 • Miljö- och Hälsoskyddsinspektör / biolog 
 • Molekylärbiolog 
 • Kemist 
 • Civilingenjör inom bygg
 • Landskapsarkitekt 
 • Sjukhusfysiker
 • UX-designer 
 • Industriell designer 
 • Matematiker / statistiker 

Har du någon i ditt nätverk med en yrkestitel som eleverna efterfrågar? Eller känner du någon med ett snarliknande yrke som du tror eleverna kanske skulle vara intresserade av? 

Framtidsdagen kommer fyllas med 45-minuterspass där eleverna delas in i olika grupper/klasser och lyssnar på olika yrkesinspiratörer. 


Tider för de olika passen: 

09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45 

Presentationens upplägg

Från våra utvärderingar ser vi att eleverna uppskattar när det finns någon forma av variation i presentationen. Det kan handla om att du lyfter något specifikt genom att använda dig av tavlan, att du använder bilder eller korta filmer, eller kanske förbereder med några frågeställningar som eleverna kan diskutera med varandra.

Presentationens innehåll

Eleverna uppskattar en blandning av fakta och personliga erfarenheter. Använd dig gärna av punkterna nedan som hjälp för att planera presentationens innehåll:

 • Vem du är
 • Vad du jobbar med / yrkestitel
 • Arbetsgivare / företag
 • Hur en arbetsdag kan se ut
 • Det roligaste med ditt jobb
 • Vad krävs för att få en yrkesroll som din?
 • Vilka egenskaper är bra att ha i din roll / bransch?
 •  Din yrkesresa till det jobb du har idag
 • Studiebakgrund / hur upplevde du studietiden?
 • Vad hade du för drömmar som ung?
 • Vilka motgångar har du mött och hur har du hanterat dessa? Vad har det gett dig?
 • Personliga framgångstips
 • Tips och råd du vill skicka med eleverna 


Sprid gärna vidare till vänner och bekanta. 
Tack för ditt engagemang! 


För mer information och för frågor, kontakta:
Lotta Andersson, 070-966 45 46
lotta.a@ungasmojligheter.se